Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

myAADE: Υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των χρηστών των ηλ. υπηρεσιών

 

Aπό τις 18.02.2022 όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να επικαιροποιήσουν μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, αν δεν έχουν ήδη δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας στο Μητρώο Επικοινωνιών (ΕΜΕπ):

1. Προσωπικό e-mail: στην διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων.

2. Ε-mail Βοηθού Εκπλήρωσης: δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που θα εκπροσωπεί τον φορολογούμενο (λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο), δηλαδή θα συμμετάσχει στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του φορολογουμένου. Στην διεύθυνση αυτή αποστέλλονται όλα τα έγγραφα που αποστέλνονται και στο προσωπικό email. Σε περίπτωση μη συναίνεσης από εκπρόσωπο ή μη δήλωσης e-mail, η ειδοποίηση θα αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο στο «Προσωπικό e-mail».

3. Τηλέφωνα: κινητά ή σταθερά, αν δεν έχουν ήδη δηλωθεί στο ΕΜΕπ.

H διαδικασία επικαιροποίησης ολοκληρώνεται με την αποστολή 6ψήφιου κωδικού (αντίστοιχα στο τηλέφωνο ή στο e-mail) που αποστέλλεται αφού συμπληρωθούν ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, το προσωπικό e-mail και το email Βοηθού Εκπλήρωσης.

Εάν έχει ήδη καταχωρηθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep) μπορεί να δηλωθεί η ίδια διεύθυνση και στο myAADE, επιλέγοντας «Συγχρονισμό από ΕΜΕπ».

 espa