Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέα διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ

 

Όλοι οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, που κάνουν έναρξη ή μεταβολή εργασιών, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ από την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στην εφορία και μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στην εφορία.

Πως διενεργείται η εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ:

Μετά από την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στην εφορία, με αίτηση του υπόχρεου και σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Η εφορία ενημερώνει τον υπόχρεο μετά από την έναρξη ή τη μεταβολή εργασιών για την υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής:

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στον e-ΕΦΚΑ μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στην εφορία.

Ο e-ΕΦΚΑ αντλεί και διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που ο εντασσόμενος στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την αίτηση εγγραφής, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του ως εξής:

α) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία, και ιδίως ο ΚΑΔ που δηλώθηκε στην εφορία επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στους πρώην φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους προκύπτει υπαγωγή, και καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται κατατασσόμενος στην 1η ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί στην υπαγωγή του στην ασφάλιση.

β) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στον πρώην ΟΑΕΕ, κατατασσόμενος στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Ο ασφαλισμένος με την προσκόμιση στοιχείων στον e-ΕΦΚΑ δύναται να ζητήσει την αναδρομική διόρθωση της υπαγωγής του στην ασφάλιση που προέκυψε.

Να σημειωθεί ότι παύει να υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση απογραφικής δήλωσης στον e-ΕΦΚΑ («προεγγραφής») ή προσκόμισης οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ, ως δικαιολογητικό για έναρξη ή μεταβολή εργασιών στην εφορία.espa