Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες διευκρινήσεις σχετικά με τα πρόστιμα των ΦΗΜ

 

Με την νέα εγκύκλιο, παρέχονται νέες διευκρινήσεις για τα πρόστιμα των ΦΗΜ (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός) σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση ή επέμβαση στην λειτουργία των ΦΗΜ ή σε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από ΦΗΜ που λειτουργούν με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του ΚΦΔ, ορίζεται ότι:

1. Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των ΦΗΜ με οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

 Αν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του ΦΗΜ, το πρόστιμο ορίζεται σε 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των εσόδων που έχουν δηλωθεί με τις φορολογικές δηλώσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών. Αν πρόκειται για υπόχρεο που τηρεί απλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000€, ενώ αν πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000€.

 Αν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται το πρόστιμο των 100.000€.

2. Παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των ΦΗΜ ορίζεται όταν συμβαίνουν τα ακόλουθα:

-Όταν παραβιάζεται στη σφραγίδα η κεφαλή της βίδας ασφαλείας και όταν υπάρχει παρέμβαση στο υλικό του ΦΗΜ (hardware) ή στον μικροκώδικα του (firmware).

– Σε περίπτωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικοί μηχανισμοί), παραβίαση συνιστά και η τροποποίηση του λογισμικού υποστήριξης (driver) που είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία ΕΑΦΔΣΣ με τον η/υ.

-Επίσης, παραποίηση των αρχείων ΦΗΜ συνιστά η αλλοίωσή τους, δεδομένου ότι η έννοια της παραποίησης σχετίζεται αποκλειστικά με παραγόμενα από τους ΦΗΜ αρχεία.

Σημειώνεται ότι, το πρόστιμο της έκδοσης αποδείξεων από ΦΗΜ που λειτουργούν με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές, δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης δηλαδή η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή αυτού που εκδίδει το τιμολόγιου και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων δεν έχει αλλοιωθεί σε σχέση με ότι απαιτείται από τον νόμο.

Tags: