Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Όλες οι αλλαγές από 1/3/24 για την σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης

 

Μετά από την σχετική απόφαση που η χρήση του πρότυπου καταστατικού είναι υποχρεωτική για όλες τις νομικές μορφές, δημοσιεύθηκε νέα απόφαση με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο και η μορφή των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης, είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Το πρότυπο καταστατικό, περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο και θα είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τους εξής νομικούς τύπους ανά ημερομηνία:

Από την 1η Μαρτίου 2024

1. Ομόρρυθμη Εταιρεία
2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία
3. Ανώνυμη Εταιρεία
4. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
5. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Από την 1 η Μαΐου 2024

6. Αστική Εταιρεία
7. Κοινοπραξία
8. Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές.

Από την 1η Ιουλίου 2024

9. Αστικός Συνεταιρισμός
10. Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας
11. Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

Από την 1η Οκτωβρίου 2024

12. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
13. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
14. Συνεταιρισμός Εργαζομένων

Από την 1η Δεκεμβρίου 2024

15. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
16. Ευρωπαϊκή Εταιρεία
17. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την 1η Μαρτίου 2024 καταργώντας τις προηγούμενες αποφάσεις του 2021 για τα Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και το Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ και καθορίζοντας αποκλειστικά τα νέα πρότυπα είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας Γ.Ε.ΜΗ. – e-ΥΜΣ, είτε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.espa