Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Προθεσμίες διασύνδεσης POS-Ταμειακών Μηχανών & απόσυρσης παλαιού τύπου φορολ. μηχανισμών

 

Σε ό,τι αφορά την παράταση της διασύνδεσης POS με ταμειακά συστήματα και την προθεσμία απόσυρσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν ισχύουν τα παρακάτω.

Συγκεκριμένα για την απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ:

α) Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ σταματούν τη χρήση τους έως 30.04.2024 και υποχρεούνται σε χρήση λοιπών τύπων ΦΗΜ ή υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από 01.05.2024 και μετά.

β) Οι επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και χρησιμοποιούν απλές ΦΗΜ, σταματούν τη χρήση τους έως 30.06.2024 και υποχρεούνται σε χρήση ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου από 01.07.2024 και μετά.

γ) Οι επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούνται σε χρήση ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου από 01.05.2024 και μετά.

 

Όσον αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Ταμειακές Μηχανές (Φ.Τ.Μ). Η ημερομηνία παρατείνεται από 31.03.2024 στις 30.04.2024 στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προγραμματίσουν ραντεβού με τον τεχνικό υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (“ERP”), και με την προϋπόθεση ότι έχουν προγραμματίσει ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην πλατφόρμα “myAADE” εντός του Απριλίου 2024.

β) Έως 30.04.2024, εφόσον οι υπόχρεες επιχειρήσεις επιθυμούν να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με σύστημα στο οποίο το ταμειακό σύστημα και το μέσο πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συσκευή (ΑΙΙ in one – Cash Register/POS) και εφόσον δηλώσουν την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην πλατφόρμα “myAADE”.

γ) Έως 31.05.2024, εφόσον οι υπόχρεες οντότητες διασυνδέονται με σύστημα λογισμικού ERP.

Η ημερομηνία παρατείνεται έως 30.06.2024, εφόσον οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προγραμματίσουν ραντεβού με τον τεχνικό υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (“ERP”) έως 31.05.2024, και με την προϋπόθεση ότι έχουν προγραμματίσει ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην πλατφόρμα “myAADE” από τον Ιούνιο του 2024.

δ) Έως 31.10.2024, εφόσον ο υπόχρεες επιχειρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει τη διασύνδεση του Ταμειακού Συστήματος με τα POS που διαθέτουν, οι οποίες αν και δεν συμμορφώνονται επακριβώς στις προδιαγραφές, δεν επιτρέπουν την ελεύθερη πληκτρολόγηση ποσού στο Μέσο Πληρωμής. Επιπλέον οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών θα πρέπει να έχουν ενημερώσει την ΑΑΔΕ έως και τη δημοσίευση της απόφασης.

 

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και από 01.03.2024 έως και τις παραπάνω κατά περίπτωση ημερομηνίες δεν βρίσκονται σε λειτουργία, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους έγκαιρα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

 espa