Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Τήρηση Ατομικού Ιατρικού Φακέλου εργαζομένου

 

Νέες διευκρινήσεις δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας για την ορθή τήρηση των ατομικών ιατρικών φακέλων των εργαζομένων. Ειδικότερα, η εν λόγω εγκύκλιος (91262/2023), αφορά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν περισσότερο από 50 εργαζομένους σε συνθήκες εργασίας με έντονη έκθεση σε αμίαντο, μόλυβδο, βιολογικούς και καρκινογόνους παράγοντες.  Η επιχείρηση οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας με αρμοδιότητες που περιγράφονται ως εξής :

-Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων σχετικός με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας.

-Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.

-Εκτίμηση της καταλληλότητας των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία με βάσει τα αποτελέσματα των απαραίτητων εξετάσεων.

-Έκδοση βεβαίωσης των παραπάνω εκτιμήσεων (Βεβαίωση Καταλληλότητας) και κοινοποίηση στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Α.Υ.Ε) της αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.

-Δημιουργία ατομικού ιατρικού φακέλου (Α.Ι.Φ.)

-Υποχρέωση αναγγελίας μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας για ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

Οι Α.Ι.Φ. των εργαζομένων  τηρούνται είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης ή σε ένα εκ των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν.

Στην αναρτημένη εγκύκλιο επισυνάπτονται τα υποδείγματα:  1. Ατομικού Ιατρικού Φακέλου και 2. Βεβαίωσης Καταλληλότητας.espa