Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Υποβολή φορολογικής δήλωσης ανηλίκων, προστατευόμενων μελών, κατοίκων εξωτερικού

 

Με αφορμή τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και αλλοδαπής, και αφού έχει τεθεί σε εφαρμογή η αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανηλίκους άνω των 12 ετών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε διευκρινήσεις ως προς την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1) για ανήλικα, προστατευόμενα μέλη και κατοίκους εξωτερικού σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.

Ερώτηση: Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, 19 ετών φοιτητής Πανεπιστημίου, που φιλοξενείται από τους γονείς του, έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, παρόλο που δεν αποκτά κάποιο εισόδημα;

Απάντηση: Όχι, καθώς ο ενήλικος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι, έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης όταν αποκτά εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, πηγής Ελλάδας ή αλλοδαπής (άρθρα 67 παρ. 1, 30-34 και 5 ν.4172/2013).

 

Ερώτηση: Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, που διαθέτει στην Ελλάδα μόνο ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι που χρησιμοποιεί όταν επισκέπτεται τη χώρα, έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος;

Απάντηση: Όχι, καθώς ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, ενήλικος, είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας (μόνο) όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδος, ενώ δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης όταν προκύπτει μόνο τεκμαρτό εισόδημα, όπως στην περίπτωση της κατοχής οχήματος και δευτερεύουσας κατοικίας (άρθρα 67 παρ. 1, 30-34 και 5 ν.4172/2013).

 

Ερώτηση: Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, ανήλικος, που λαμβάνει σύνταξη στην Ελλάδα λόγω θανάτου του πατέρα του και εισπράττει και εισοδήματα από ενοίκια, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα αυτά;

Απάντηση: Υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για τη σύνταξη που λαμβάνει λόγω θανάτου του πατέρα του, καθώς ο ανήλικος φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση μόνο για το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, πηγής Ελλάδας. Για το εισόδημα από ακίνητα έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση ο γονέας που ασκεί γονική μέριμνα. Αυτό ισχύει ακόμα κι όταν ο γονέας είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής που δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από άλλο λόγο, καθώς τα λοιπά εισοδήματα του ανηλίκου πηγής Ελλάδας, προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και τα συμπεριλαμβάνει στη δική του δήλωση (άρθρα 11, 67 παρ. 1, 30-34 και 5 ν.4172/2013).

 

Ερώτηση: Στην περίπτωση που σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, ποιος θα δηλώσει το εισόδημα που λαμβάνει το ανήλικο τέκνο τους από ακίνητη περιουσία;

Απάντηση: Τα εισοδήματα του ανήλικου φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, πλην του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που οι γονείς του ανήλικου (σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης) υποβάλλουν χωριστή δήλωση, τα λοιπά εισοδήματά του προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα, ενώ σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού (άρθρα 11, 67 παρ. 1, 30-34 και 5 ν.4172/2013).

 espa