Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Τι ισχύει για τη μεταφορά στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού

 

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των κατοίκων εξωτερικού έφερε η τροποποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος που έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2019. Πλέον με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν οι κάτοικοι εξωτερικού θα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας όταν βρίσκονται στην χώρα για άνω των 183 ημερών αθροιστικά στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου.

 

Μέχρι πρότινος αυτό που ίσχυε ήταν ότι για να θεωρηθεί κάποιος κάτοικος εξωτερικού θα έπρεπε να είναι 183 ημέρες συνεχόμενες μέσα στο φορολογικό έτος στη χώρα. Η αλλαγή είναι πολύ σημαντική και μπορεί να επηρεάσει την φορολογική κατάσταση αρκετών κατοίκων εξωτερικού που θα πρέπει να είναι με το ημερολόγιο ανα χείρας και να μετράνε μέρες. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για φορολογούμενους που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.

 

Σχετικά με τη μεταφορά φορολογούμενου στη εφορία κατοίκων εξωτερικού η κατάσταση σήμερα έχει σαφώς βελτιωθεί από την ασάφεια που επικρατούσε καθώς με μια σειρά εγκυκλίων (με την πιο πρόσφατη να έχει εκδοθεί τον Δεκέμβριο 2017) το υπουργείο προσπαθεί να αποσαφηνίσει μεταξύ άλλων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν χρόνια φορολογούμενοι που ήθελαν να δηλωθούν κάτοικοι εξωτερικού. Πλέον υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο ένας σύζυγος είναι αποδεδειγμένα κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μόνο του ενός συζύγου και δεν απαιτείται η ταυτόχρονη μεταφορά και των δυο. Επίσης εφαρμογή έχει η δυνατότητα φορολογουμένων που εμπράκτως αγνοούσαν ότι έπρεπε να δηλωθούν κάτοικοι εξωτερικού, να το κάνουν με αναδρομική ισχύ. Το Γραφείο Καράμπελα έχει πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού και μπορεί να σας κατευθύνει και να σας υποδείξει την πλέον κατάλληλη λύση για την περίπτωση σας. Με ένα ραντεβού, το οποίο μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς ή μέσω skype θα σας ενημερώσουμε για το τι ισχύει στην περίπτωση σας, με εξειδικευμένες συμβουλές και ξεκάθαρες απαντήσεις.

 

Για την μεταφορά στην Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικου και κατά συνέπεια τον χαρακτηρισμό ενός φορολογούμενου ως κάτοικου εξωτερικού δεν αρκεί η προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας αλλά έχουν προστεθεί σύνθετα κριτήρια τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στις ελληνικές φορολογικές αρχές να θεωρήσουν Έλληνα φορολογούμενο (και να φορολογήσουν για το παγκόσμιο εισόδημα κατά συνέπεια) ακόμα και άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό πάνω από 183 ημέρες, κριτήριο που αποτελεί βασική αρχή του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που τυχαίνει να έχουν εισόδημα ή περιουσία στην Ελλάδα μπορεί εφ όσον θεωρηθούν από τις αρχές φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας να τους ζητηθεί να φορολογηθούν στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους και να είναι αντιμέτωποι – ακόμα και αναδρομικά- με σημαντικά πρόστιμα.

 

Η διαδικασία

 

Ο νόμος προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να δηλωθούν ως κάτοικοι εξωτερικού, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση στην αρμόδια εφορία τους, μέχρι την τελευταία μέρα του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου. Στη συνέχεια οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά (δηλαδή το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από τη χώρα του εξωτερικού) , μέχρι την τελευταία μέρα του πρώτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου και η εφορία έχει δυο μηνες διορία να απαντήσει. Αξίζει να σημειωθεί πως με την κατάθεση της αίτησης η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος παρατείνεται μέχρι 31/12 του έτους.

 

Η εφορία κατά τη διαδικασία της εξέτασης της αίτησης, μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του φορολογούμενου στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος όπως έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των παιδιών του φορολογούμενου στη χώρα αυτή. Καλό θα είναι να θυμάστε, ότι όπως προβλέπει και ο νόμος υπάρχει πάντα η δυνατότητα αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος να προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.

 

Σύζυγοι

 

Στην περίπτωση που ένας εκ των συζύγων θέλει να αλλάξει τη φορολογική του κατοικία ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και αθροιστικά τα παρακάτω:

στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης,

στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή,

στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή καθώς και

στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης).

 

O ρόλος του γραφείου μας

 

Επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή το πρώτο πράγμα που συστήνουμε σε μελλοντικούς πελάτες μας είναι μια επίσκεψη στο γραφείο μας για να αναλύσουμε τα δεδομένα της δικής τους υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, το Γραφείο Καράμπελα , αναλαμβάνει πλήρως την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τη φορολόγηση φυσικών αλλά και νομικών προσώπων, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποβάλετε το άγχος αυτό. Για το σκοπό αυτό και την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, από το 2013 έχουμε εισάγει μια νέα υπηρεσία, την Vip Tax Card Kατοικων εξωτερικού, η οποία απευθύνεται σε φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού και σε Έλληνες φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα σε χώρες του εξωτερικού και ζητούν εξειδικευμένη υποστήριξη από στελέχη με εμπειρία στο πλαίσιο των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης καθώς και γενικότερα για το νέο νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στον τομέα αυτό.

 

Φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα

 

Η ύπαρξη οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου στην χώρα, όπως ένα… ξεχασμένο οικόπεδο που ίσως δεν έχετε δει ποτέ, είναι αρκετή για να αποκτήσετε σχέσεις με το Δημόσιο. Οι υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε στην Ελλάδα διακρίνονται από το είδος της περιουσίας σας (ακίνητη, εισοδήματα) και διαχωρίζονται σε τακτικές και έκτακτες:

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ετησίως)

Δήλωση φόρου εισοδήματος (ετησίως)

Ε9 (σε περιπτώσεις μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου)

Ε2 (σε περιπτώσεις μεταβίβασης ή όταν προκύπτει έστω και χαμηλό εισόδημα από το ακίνητο)

Δήλωση κληρονομιάς – μεταβίβασης ακινήτου

 espa