Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Από τις 16 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας

 

Με νέα εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση υλοποιήθηκε η νέα πλατφόρμα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» για θέματα σχετικά με την αναπηρία μέσω gov.gr.

Συνεπώς, από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.ΠΑ. θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» και πιο συγκεκριμένα μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με κωδικούς taxisnet.

Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας είναι:

– Η αρχική αίτηση για αξιολόγηση, η οποία υποβάλλεται όταν ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά ή όταν η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίηση Αναπηρίας(Γ.Α.Π.Α) λήξει.

– Η αίτηση παράτασης, η οποία υποβάλλεται κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.

– Η αίτηση αναθεώρησης, η οποία υποβάλλεται οποιαδήποτε στιγμή της ισχύος της Γ.Α.Π.Α.

– Η αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκη νέας πάθησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α κα μέχρι 4 μήνες πριν τη λήξη της, εκτός εάν κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. προκύψει νοσηλεία.

Επίσης, μέσω της υπηρεσίας και μέσω του Υποκαταστήματος Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και η κατάρτιση και διακίνηση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),  και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ.

 espa