Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επανεξέταση αιτήσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω COVID-19

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ θα γίνει επανεξέταση των αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω COVID-19.

Η επανεξέταση αφορά μόνο τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν βασιζόμενες αποκλειστικά στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις, στα στοιχεία των εγγράφων που αποστέλλονται από την ΑΑΔΕ μαζί με το σχετικό αίτημα και στα στοιχεία  των βάσεων δεδομένων της ΑΑΔΕ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τη δικαιοδοσία να προβούν σε φορολογικό έλεγχο σε βιβλία, στοιχεία και σε άλλους ελέγχους και να ενημερώσουν την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών για τα αποτελέσματα τους σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα που αποτύπωσαν.

Τα αιτήματα αφού επανεξεταστούν και επιβεβαιωθεί η βασιμότητα του αιτήματος, τότε θα αποσταλούν για επανεξέταση στη ΓΔΗΛΕΔ της ΑΑΔΕ, η οποία θα προβεί σε αυτοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων όπως ορίζονται στις αποφάσεις. Για τον έλεγχο αυτό θα ληφθούν υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση και ενδέχεται η πραγματοποίηση διασταυρώσεων και φορολογικού ελέγχου.

Η ΑΑΔΕ ή η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τις επιχειρήσεις που επανεξετάζεται το αίτημα τους να τους παρέχουν στοιχεία που δεν είχαν συμπληρωθεί στην υποβολή της αίτησης επειδή δεν μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά ή παραπάνω στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την αξιολόγηση της επανεξέτασης του αιτήματος. Εάν τα πρόσθετα αυτά στοιχεία αφορούν οικονομικά δεδομένα που ο λογιστής/ φοροτέχνης ευθύνεται για την υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν την έγκριση από το λογιστή/φοροτεχνικό της επιχείρησης.

Επίσης, θα πρέπει να γίνει υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ως αποδεικτικό στοιχείο για την τεκμηρίωση της έγκρισης. Υπάρχει η δυνατότητα η υποβολή των στοιχείων να γίνει μέσω της online εφαρμογής «myBusinessSupport».

Η  ΓΔΗΛΕΔ θα δημιουργήσει συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων επιχειρήσεων και το ποσό που δικαιούνται. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα απαντήσει στις επιχειρήσεις και θα καταβάλλει το ποσό της  ενίσχυσης σε αυτές. Πριν την καταβολή του ποσού θα γίνει έλεγχος για τυχόν ήδη καταβολή του. Σε περίπτωση επιστροφής του ποσού η τελική ημερομηνία είναι 31.5.2023.

Μέχρι τις 28 θα Φεβρουαρίου 2023 η διαδικασία απάντησης στα αιτήματα αυτά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.espa