Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Κήρυξη υποχρεωτικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο της χώρας

 

 

Υποχρεωτική κηρύχτηκε με δημοσίευση στο ΦΕΚ, η από 24 Μαΐου 2021 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζομένους στον τουρισμό και στα επισιτιστικά καταστήματα για το 2021-2023. Η διάρκεια της ισχύος της Σ.Σ.Ε. ορίζεται από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως 22 Φεβρουαρίου 2023. Πρόκειται για τη σύμβαση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στον τουρισμό και στην εστίαση για τα έτη 2021-2023, και αφορά όλους τους εργοδότες και εργαζομένους των συγκεκριμένων κλάδων. Πιο συγκεκριμένα βάσει της συμβάσεως:

– Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.
– Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων: Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο το χρόνο (εποχιακές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωση του προς τον εργοδότη.
– Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σημείωμα
– Το διάλειμμα που λαμβάνεται για ανάπαυση και φαγητό θα χορηγείται μέσα στον εργάσιμο χρόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη για τη συγκεκριμένη ώρα πραγματοποίησης του τις ανάγκες της επιχείρησης.
– Ορίζεται ότι οι σερβιτόροι αμείβονται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994.

 espa