Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Με ένα «κλικ» η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες μέσω της νέας ηλ. Πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ

 

Διαθέσιμη από τις 20 Δεκεμβρίου 2021 η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στο e-ΕΦΚΑ που επιτρέπει σε ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες να επιλέγουν ελεύθερα  – ανεξάρτητα από το εισόδημα και τα χρόνια εργασίας τους- την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν για το 2022.

Η δήλωση επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας αφορά τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας είναι 31 Ιανουαρίου 2022.

Όσοι ασφαλισμένοι δεν προβούν σε δήλωση θα παραμείνουν στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που ήταν και το προηγούμενο έτος.

Διαδικασία

Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα πατώντας εδώ ή από το www.efka.gov.gr ακολουθώντας τις εξής διαδρομές:

-Αυτοαπασχολούμενοι→ Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022

-Αγρότες→Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022

-Ελ. Επαγγελματίες→ Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2022

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται κωδικοί TaxisNet.

Στην συγκεκριμένη δήλωση δεν περιλαμβάνεται η δήλωση παράλληλης έμμισθης απασχόλησης. Για να υποβάλλεται την δήλωση ακολουθείτε την διαδρομή:

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «Εισφορές Μη Μισθωτών»→ «Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης» → «Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης».