Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Μισθώσεις ακινήτων: Δυνατότητα διόρθωσης της εκ παραδρομής απόρριψης της δήλωσης covid από τον μισθωτή

 

Δημοσιεύτηκε απόφαση που δίνει τη δυνατότητα στους μισθωτές να διορθώσουν σφάλματα τους κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης δηλώσεων covid. Σε περίπτωση που κάποιος μισθωτής προέβη εκ παραδρομής σε απόρριψη της «Δήλωσης Covid» μπορεί να διορθώσει τη δήλωση του μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου στέλνοντας με email στη διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr, μία Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν την ανάκληση της εκ παραδρομής απόρριψης και την αποδοχή της υποβληθείσας «Δήλωσης Covid».

 espa