Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ανανέωση της φορολοταρίας με μέγιστο έπαθλο 50.000 για έναν φορολογούμενο

Σύμφωνα με την νέα απόφαση της ΑΑΔΕ ανανεώθηκε η φορολοταρία με μέγιστο έπαθλο χρηματικό ποσό ύψους 50.000 ευρώ για έναν τυχερό φορολογούμενο.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

– Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων ή να αποποιηθούν έπαθλο που κέρδισαν σε συγκεκριμένη κλήρωση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο dafe@aade.gr  με το ΑΦΜ – Ονοματεπώνυμο – Πατρώνυμο – Αριθμός Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου – Ημερομηνία γέννησης – Διεύθυνση κατοικίας.

Λαχνοί

Για κάθε ένα 1 ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής αντιστοιχεί ένας 1 λαχνός. Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος ( που ορίζεται ως το 1/12 του ετησίου εισοδήματος), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα.

Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν 1 λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προσαυξήσεις που αναφέρθηκαν.

Η ενημέρωση των νικητών πραγματοποιείται μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό τους και με μήνυμα στο email που έχουν δηλώσει.

Σε κάθε μηνιαία κλήρωση:

– 1 λαχνός κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ,

– 5 λαχνοί κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ,

– 50 λαχνοί κερδίζουν χρηματικό έπαθλο πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ,

– 500 λαχνοί κερδίζουν χρηματικό έπαθλο χιλίων 1.000 ευρώ.

Πληρωμή Επάθλων

Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στον λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE της ΑΑΔΕ, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως δικαιούχος.

Εάν δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθούν τα χρήματα. Η πίστωση του ποσού στην περίπτωση αυτή γίνεται χωρίς τόκο ή επιπλέον επιβάρυνση.

Το έπαθλο είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Η απόφαση ισχύει για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, από την 1η Ιανουαρίου 2022.

 

Tags:


espa