Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

 

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που βρίσκεται υπό αξιολόγηση προβλέπεται επέκταση του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. για δυο επιπλέον έτη δηλαδή έως τις 31/12/2024. Το παραπάνω άρθρο αναφέρεται στην έκπτωση φόρου που παρέχεται για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους.

Με βάση την απόφαση οι δαπάνες αυτές μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες, και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες υλικών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση του φόρου είναι:

– Η απόδειξή τους μέσω νόμιμων παραστατικών.

– Η εξόφληση τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής).

– Τα κτήρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.

1ο παράδειγμα

Αν φορολογούμενος έχει πραγματοποιήσει δαπάνη 10.000 ευρώ το 2022, το 40% της δαπάνης (δηλαδή 4000 ευρώ) θα κατανεμηθεί ισόποσα στα έτη, 2022, 2023, 2024, 2025. Αυτό σημαίνει πως θα μειώνεται ο φόρος εισοδήματος κατά 1.000 ευρώ για κάθε ένα έτος από τα παραπάνω.

2ο παράδειγμα

Αν φορολογούμενος έχει πραγματοποιήσει δαπάνη 16.000 ευρώ το 2022, το 40% της δαπάνης (δηλαδή 6.400 ευρώ) θα κατανεμηθεί ισόποσα στα έτη 2022, 2023, 2024, 2025. Αυτό σημαίνει πως θα μειώνεται ο φόρος εισοδήματος 1.600 ευρώ σε κάθε έτος από τα παραπάνω. Αν το 2022 ο φόρος εισοδήματος του προ της έκπτωσης ανέρχεται σε 1.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα περιοριστεί στα 1.000 ευρώ με το υπόλοιπο των 600 ευρώ έκπτωσης φόρου να μην μπορεί να συμψηφιστεί με οτιδήποτε άλλο ή να επιστραφεί, οπότε και “χάνεται”.espa