Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ποιοι είναι οι δυο νόμοι και πως ρυθμίζουν θέματα ακίνητης περιουσίας και φορολογίας εισοδήματος


Δυο νέοι νομοί ψηφίστηκαν πρόσφατα  οι οποίοι ρυθμίζουν κυρίως θέματα ακίνητης περιουσίας και φορολογίας εισοδήματος.
Συγκεκριμένα:

 ΝΟΜΟΣ 4916/2022

✔  Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος και  για το φορολογικό έτος 2021 σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις και για  τα νομικά πρόσωπα( νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ ,ΙΚΕ , ΟΕ ,ΕΕ κτλ)

 

✔ Για τις κατασκευαστικές οικοδομικές επιχειρήσεις  δόθηκε παράταση  υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής επιβολής του Φ.Π.Α. στην πώληση ακίνητων  εως 30/06/2022 για τις  οικοδομικές  άδειες με ημερομηνία έκδοσης έως και την 31η.12.2021, ενώ για άδειες  που έχουν εκδοθεί  από την 1η.1.2022 και μετά εξακολουθεί και ισχύει η εξάμηνη προθεσμία υποβολή της  αίτησης  .

 

✔ Αλλαγές  στο τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ  των φυσικών προσώπων για το  2022

Ειδικότερα

  • Καταργείται η επιβολή του  συμπληρωματικού φόρου στα ακίνητα των φυσικών  προσώπων σε αντίθεση με των εταιρειών που εξακολουθεί  να ισχύει .
  • Ο ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων προκύπτει από το άθροισμα του κυρίου φόρου του κάθε ακινήτου και της επιπλέον προσαύξησης που επιβάλλεται  ανάλογα με την συνολική αξία της περιουσία των φυσικών προσώπων εφόσον  η συνολική αξίας της ακίνητης περιούσιας  είναι μεγαλύτερη των  500 000,00  ευρώ

α)για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, κατά 5%,
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ, κατά 10%,
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και ένα εκατομμύριο  ευρώ, κατά 15%,
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από ένα εκατομμύριο και ένα λεπτό ευρώ και άνω, κατά 20%.

– επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% για ακίνητη περιουσία έως τα 100.000 ευρώ ,σε σχέση με τα 60.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

– Αυξάνεται, από το 20% στο 25%, η έκπτωση φόρου για φορολογούμενους με αξία ακίνητης περιουσίας από 100.001 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

-καταβολή του φόρου σε έως 10 μηνιαίες δόσεις

 

ΝΟΜΟΣ   4915/2022

  • Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις ακίνητων   και την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ ) προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

Συγκεκριμένα

-Σε περιπτώσεις μεταβιβάσεις ακίνητων εάν το επιθυμεί ο πωλητής ή ο αγοραστής  μπορεί να καταθέσει στον συμβολαιογράφο κατά την σύναψη του συμβολαίου χρηματικό ποσό  0,3% επί της αξίας πώλησης ή  της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ως εγγύηση .Ο συμβολαιογράφος το αποδίδει στον Δήμο .Τέλος, ο Δήμος υποχρεούται σε διάστημα 3 μηνών από την κατάθεση της εγγύησης να εκκαθαρίσει τη οφειλή και να εισπράξει το υπολειπόμενο  ποσό   εφάπαξ ‘η σε δόσεις.

✔ Αναφορικά με τις εταιρείες εκδόσεων  εφημερίδων  θεσπίζονται κυρώσεις για την αστική ευθύνη των ιδιοκτητών τύπου.

Ειδικότερα

– υποχρέωση αναγραφής στην εφημερίδα του νόμιμου εκπροσώπου, του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης και του μετόχου που κατέχει άμεσα  ή έμμεσα τουλάχιστον το 50% των μετόχων .

Σε περίπτωση κυκλοφορίας εφημερίδας που δεν αναγράφονται τα ανωτέρω  επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ.espa