Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Παύει η υποχρέωση δήλωσης υπερεργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ από 29 Νοεμβρίου

 

Οι νέες αλλαγές που ανακοινώθηκαν και ισχύουν από 29/11/2021 είναι οι εξής:

Παύει η υποχρέωση καταχώρησης της υπερεργασίας των εργαζομένων από τους εργοδότες στο Ε8 του ΕΡΓΑΝΗ που εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο. Υποχρεωτική παραμένει η προαναγγελία των υπερωριών.

Για τους εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων ισχύουν οι παρακάτω υποχρεώσεις:

α) όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων πρέπει  να καταχωρούνται στο έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) στο  ΕΡΓΑΝΗ εντός δεκαπέντε ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

β) η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων πρέπει να καταχωρείται στο έντυπο Ε8 (Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) στο ΕΡΓΑΝΗ εντός δεκαπέντε  ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

Για την εκπρόθεσμη υποβολή των εντύπων που αφορούν εργαζόμενους και είχαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής πριν τις 19/06/21 επιτρέπεται ΜΟΝΟ η χειρόγραφη εκπρόθεσμη υποβολή τους με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Για την υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής άνηκε στο διάστημα 19/06-29/11/21 ,επιτρέπεται η υποβολή για μια μόνο φορά και κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ από τις 29/11- 20/12/2021.Για την εκπρόθεσμη αυτή υποβολή έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η εκπρόθεσμη υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής άνηκε στο διάστημα από 30/11/2021 και μετά, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ.

Η εκπρόθεσμη υποβολή των εντύπων E3.1, E3.2 και Ε3.3 που αφορούν ωφελούμενους/πρακτική άσκηση/μαθητεία επιτρέπεται  ηλεκτρονικά χωρίς κυρώσεις .

Η εκπρόθεσμη υποβολή των εντύπων E3.4 και E3.5 που αφορούν ωφελούμενους/πρακτική άσκηση/μαθητεία επιτρέπεται ηλεκτρονικά , αλλά με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 espa