Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ έως 31/12

 

Έκτακτη ενίσχυση ελάχιστου ύψους 250 ευρώ θα καταβληθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ για τον μήνα Νοέμβριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ποιους αφορά

Αφορά όσους χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ λαμβάνουν (με μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο):

-οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου

-προσυνταξιοδοτική παροχή

-αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από το e-ΕΦΚΑ

-συνταξιοδοτικές παροχές (της παρ.3 άρθρου 4 του ν.4387/2016 (Α’ 85)

Κριτήρια δικαιούχων

-Το ετήσιο ατομικό εισόδημα τους να μην υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ( άθροισμα των εισοδημάτων του υπόχρεου και της/του συζύγου/μέρος συμφώνου συμβίωσης) να μην υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ.

-Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους η οποία προσδιορίζεται μέσω ΕΝΦΙΑ για το φορολογικό έτος 2020 να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

-Να έχουν ως φορολογική κατοικία την Ελλάδα και να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2020 ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης είναι 250 ευρώ προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου.

Εάν κάποιος δικαιούται την οικονομική ενίσχυση από δύο ιδιότητες, λαμβάνει το ποσό μόνο μια φορά.

Εάν και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι, η ενίσχυση των 250 ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους.

Εάν και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος:

-εάν ο αριθμός εξαρτώμενων μελών είναι ο ίδιος και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος , η προσαύξηση για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως 50 ευρώ πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των εξαρτωμένων μελών και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε δικαιούχου.

Πχ. Εάν ο σύζυγος Α και ο σύζυγος Β είναι δικαιούχοι και έχουν ο καθένας 2 εξαρτώμενα μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ο Α θα λάβει ενίσχυση 250+ 50*2=350 ευρώ και ο Β θα λάβει ενίσχυση 250+50*2=350 ευρώ.

-εάν ο αριθμός εξαρτώμενων μελών είναι διαφορετικός στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος , η προσαύξηση για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως 50 ευρώ πολλαπλασιαζόμενη με τον ελάχιστο αριθμό των εξαρτώμενων μελών και στις δύο δηλώσεις και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε δικαιούχο και ο σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει περισσότερα μέλη λαμβάνει επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ πολλαπλασιαζόμενη με την διαφορά των εξαρτώμενων μελών που έχει δηλώσει σε σχέση με τον άλλον σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Πχ Εάν ο σύζυγος Α έχει 2 εξαρτώμενα μέλη και ο σύζυγος Β έχει 4 εξαρτώμενα μέλη, ο Α θα λάβει οικονομική ενίσχυση 250+2*50=350 ευρώ και ο σύζυγος Β θα λάβει 250+2*50+(4-2)*50= 250+100+2*50=350+100=450 ευρώ

-εάν οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση αλλά δικαιούχος είναι μόνο ο ένας, τότε η προσαύξηση που θα λάβει θα είναι 50 ευρώ για το κάθε εξαρτώμενο τέκνο (πίνακας 8.1.. της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), καθώς και για καθένα από τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη που βαρύνουν τον δικαιούχο (πίνακας 8.2. της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).espa