Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

e-ΕΦΚΑ: Δικαίωμα παροχών περίθαλψης σε ανασφάλιστους διαζευγμένους συζύγους

 

Δυνατότητα για παροχές ασφάλισης σε είδος (ιατρική περίθαλψη) έχουν οι ανασφάλιστοι διαζευγμένοι σύζυγοι, υποβάλλοντας αίτηση στο e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι ανασφάλιστοι και μετά το διαζύγιο.

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους:

– Η λύση του γάμου να έχει πραγματοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας τους.

– Να μην έχουν άλλο δικαίωμα ασφάλισης (άμεσης ή έμμεσης) για παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο.

– Να υποβάλουν αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου.

– Να καταβάλλουν στον e-ΕΦΚΑ εισφορά 6,45% επί του κατώτατου μισθού, δηλαδή 42€ το μήνα και 42,8€ μηνιαίως από 1-1-2022.

Πότε ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα ασφάλισης:

– Με την συνταξιοδότηση του συζύγου, είτε από τον e-ΕΦΚΑ είτε από άλλο φορέα, η οποία παρέχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη.

– Με το θάνατο του διαζευγμένου.

– Με την εύρεση εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτησης ιδιότητας ασφαλιστέας στον e- ΕΦΚΑ, η οποία οδηγεί σε άμεση ασφάλιση του συζύγου ή τη δυνατότητα ασφάλισης αυτού ως έμμεσα ασφαλισμένου με άλλον τρόπο ή με την συνταξιοδότηση του συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή από άλλο φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

– Με την τέλεση γάμου ανεξάρτητα από την εξασφάλιση ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος, καθώς απαιτείται ο αιτών να είναι «διαζευγμένος».

 espa