Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις

 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους πολίτες που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την ενεργειακή κρίση, για νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις που αφορά φορολογικές, ασφαλιστικές οφειλές και οφειλές προς Δήμους, καθώς και την επανένταξή τους σε παλιές ρυθμίσεις όπου έχασαν κατά την διάρκεια της κρίσης. 

Ειδικότερα προκύπτει: 

1.Επανένταξη στις ρυθμίσεις των άρθρων 98 έως 109 ν. 4611/2019 και του άρθρου 289 ν. 4738/2020 για φορολογικές οφειλές.  

2.Επανένταξη στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4611/2019  και του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 αλλά και στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4611/2019  και του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 για ασφαλιστικές οφειλές. 

Αναλυτικότερα, ο οφειλέτης που έχασε την ρύθμιση τμηματικής καταβολής μετά την 01/11/2021 έως και 01/02/2023, μπορεί να επανενταχτεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης και με τους ίδιους όρους μετά από σχετική αίτησή του έως 31/07/2023 για την υπολειπόμενη οφειλή του. Αυτή υπολογίζεται ως το άθροισμα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που έχει επανενταχθεί.  

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30€. Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αν ο οφειλέτης έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν είναι σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία της επανένταξης, τότε ο ίδιος, οφείλει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή, να τις εξοφλήσει ή να τις υποβάλλει σε σχετική ρύθμιση ή να τις τακτοποιήσει με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 

Τέλος, ο οφειλέτης μπορεί να χάσει τη ρύθμιση των 72 δόσεων αν:

α. δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, και

β. μετά το πέρας του ενός μηνός από την ένταξη στην ρύθμιση, δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε ρύθμιση τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέκυψαν μετά την ημερομηνία της ένταξης στην ρύθμιση. espa