Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Λιγότερα τεκμήρια, για λίγους το 2020

 

Απαλλαγή από τα τεκμήρια, υπο προϋποθέσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, των οποίων τα εισοδήματα επλήγησαν εντός του 2020 από την πανδημία του COVID-19 προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα απαλλαγούν πλήρως από τα τεκμήρια οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

  1. Όσοι ασκούν ατομικές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα και κατά τη διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των καταστημάτων ή των εγκαταστάσεων παραγωγής ή των γραφείων τους είτε θεωρούνται απλά «πληττόμενοι», εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και της άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού.
  2. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό κατά τη διάρκεια του 2020.
  3. Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.
  4. Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020.
  5. Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν από το κράτος να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα και υπέβαλαν δηλώσεις COVID οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το σύστημα TAXISnet για έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.

Oι προϋποθέσεις:

Οι πέντε παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων θα φορολογηθούν φέτος αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που απέκτησαν το 2020, έστω κι αν τα τεκμήρια προσδιορίζουν σε υψηλότερο επίπεδο τα φορολογητέα εισοδήματά τους, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 3 προϋποθέσεις:

  1. τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2018, δεν φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης,
  2. δεν υπήρξε αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης το φορολογικό έτος 2020 σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2019, δηλαδή δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που τους βαρύνουν,
  3. εφόσον τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 δεν υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή εφόσον το υπερβαίνουν αλλά η επιπλέον διαφορά δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που θα αναγραφούν στη φετινή φορολογική δήλωση (λοιπά εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα, δάνεια, δωρεές, έκτακτα εισοδήματα, άλλες οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

 

  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις:

Για κάθε φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλει για το φορολογικό έτος 2020, τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημά του σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, θα ληφθεί υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

 

 

Πρακτικό παράδειγμα για την απαλλαγή από τα τεκμήρια:

-Έγγαμος μισθωτός εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση, με σύζυγο μη εργαζόμενη, χωρίς τέκνα και με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 12.000 ευρώ διαμένει με ενοίκιο σε διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών παλαιότητας 7 ετών. Ο εργαζόμενος αυτός δεν είχε δικαίωμα είσπραξης επιδόματος ενοικίου το 2020, με βάση τη φορολογική δήλωση που υπέβαλε για το 2019, καθώς το όριο ετησίου εισοδήματος μέχρι το οποίο εγκρίνεται η χορήγηση του επιδόματος αυτού σε έγγαμο χωρίς τέκνα είναι 10.500 ευρώ. Για τον φορολογούμενο αυτό τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν τεκμαρτό εισόδημα 12.600 ευρώ, λίγο μεγαλύτερο από το δηλωθέν.

Το 2020, λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζεται για 8 μήνες συνολικά, η σύμβαση εργασίας του ανεστάλη, με αποτέλεσμα να λαμβάνει αντί των κανονικών μισθών του, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 534 ευρώ ανά μήνα. Ως εκ τούτου, το ετήσιο εισόδημά του μειώθηκε το 2020 και περιορίστηκε στα 10.272 ευρώ (534 ευρώ x 8 μήνες + 1.000 ευρώ x 6 μήνες μαζί με επιδόματα εορτών και αδείας). Εξαιτίας της μείωσης του ετησίου εισοδήματός του για το 2020 κάτω από τα 10.500 ευρώ αλλά και εξαιτίας της απαλλαγής του από τα τεκμήρια, τα οποία του ανεβάζουν το ετήσιο εισόδημα στα 12.600 ευρώ, θα καταστεί για πρώτη φορά φέτος, με βάση τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει, δικαιούχος είσπραξης επιδόματος ενοικίου 105 ευρώ σε μηνιαία βάση ή 1.260 ευρώ σε ετήσια βάση.

 

-Έγγαμος εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση με δύο εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 36.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μηνιαίο εισόδημα 3.000 ευρώ, και με τεκμαρτό εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης 32.000 ευρώ για το 2019 (λόγω διαμονής σε σπίτι 100 τ.μ. και κατοχής δύο μεγάλων Ι.Χ. αυτοκινήτων 2.200 και 2.300 κ.εκ.) δεν είχε δικαίωμα είσπραξης επιδόματος τέκνων από τον ΟΠΕΚΑ το 2020. Ο λόγος είναι ότι το ετήσιο εισόδημά του για το 2019 -τόσο το δηλωθέν όσο και το τεκμαρτό- ήταν υψηλότερο από το ανώτατο εισοδηματικό όριο καταβολής του επιδόματος αυτού στις οικογένειες με δύο εξαρτώμενα τέκνα, το οποίο ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Το 2020, λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, για 6 μήνες συνολικά, η σύμβαση εργασίας του ανεστάλη με αποτέλεσμα να λαμβάνει, αντί των κανονικών μισθών του και των επιδομάτων εορτών και αδείας, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 534 ευρώ τον μήνα.

Ως εκ τούτου, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του μειώθηκε το 2020 και περιορίστηκε στα 21.204 ευρώ (18.000 ευρώ εισόδημα για 6 μήνες + 534 ευρώ x 6 για τους υπόλοιπους 6 μήνες). Εξαιτίας της σημαντικής αυτής μείωσης του ετησίου εισοδήματός του για το 2020 και της απαλλαγής του από τα τεκμήρια διαβίωσης, θα καταστεί φέτος, με βάση τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει για το 2020, δικαιούχος είσπραξης επιδομάτων τέκνων συνολικού ύψους 672 ευρώ σε ετήσια βάση ή 112 ευρώ σε διμηνιαία βάση ή 56 ευρώ σε μηνιαία βάση.espa