Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Οι προθεσμίες και ο τρόπος για την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος

 

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27.8.2021.

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι τη χρονολογία του θανάτου τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους (περ. γ’, παρ. 5, άρθ. 67 του ΚΦΕ), σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπρόθεσμα έως 31.12.2021.

Οι δηλώσεις των φορολογούμενων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν.4172/2013 υποβάλλονται μέχρι την 27.7.2021, προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση της καταβολής του φόρου που προκύπτει στην αλλοδαπή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του 2020, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2021.

Οι χειρόγραφες δηλώσεις υποβάλλονται είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Επίσης, είναι δυνατή η κατάθεσή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σε ένα αντίτυπο προσωπικώς από τον φορολογούμενο, κληρονόμο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στο διαδίκτυο (aade.gr/menoy/epikoinonia>ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ). Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογούμενου, ή το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των δηλώσεων και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

 

Οι τροποποιητικές δηλώσεις για φορολογικά έτη μέχρι το έτος 2014 υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Αντίθετα, από το φορολογικό έτος 2015 και μετά οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Πίνακας προθεσμιών

-
Τρόπος
Προθεσμία
Δικαιολογητικά
-
Όλες οι δηλώσεις
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
27/8/2021
Δικαιολογητικά
-
-
Δηλώσεις που δικαιούνται έκπτωση 3% εφαπαξ
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
30/7/2021
Δικαιολογητικά
-
-
Οι δηλώσεις όσων συμμετέχουν σε εταιρείες με απλογραφικά βιβλία
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
15/9/2021
Δικαιολογητικά
-
-
Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων για τα εισοδήματά του φορολογικού 2020
Τρόπος
Χειρόγραφα
Προθεσμία
31/12/2021
Δικαιολογητικά
Δήλωση θανάτου πριν την 31/12
-
Δηλώσεις με επιφύλαξη
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
εκάστοτε προθεσμία
Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικα σε 15 μέρες στη Δ.Ο.Υ
-
Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές ΔΦΕ 2015-2019
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
-
Δικαιολογητικά
-
-
Οι τροποποιητικές δηλώσεις για φορολογικά έτη μέχρι 2014
Τρόπος
Χειρόγραφα
Προθεσμία
-
Δικαιολογητικά
-
-
Κάτοικοι εξωτερικού που μετέβαλλαν την φορολογικη κατοικία τους στο 2020
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
31/12/2021
Δικαιολογητικά
-
-
Τροποποίηση λόγω αναδρομικών αποδοχών
Τρόπος
Χειρόγραφα
Προθεσμία
31/12/2021
Δικαιολογητικά
-