Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Παρατάσεις προθεσμιών για τις φορολογικές υποχρεώσεις

 

 Φορολογικές δηλώσεις. Έως 27.8.2021 θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2020 καθώς και των φυσικών προσώπων , των οποίων η καταβολή του φόρου θα γίνει σε  8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις , από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών.

Γνωστοποίηση χωριστών δηλώσεων. Η 6η Μαΐου 2021 ορίζεται ως η τελική ημέρα προθεσμίας για τις δηλώσεις όπου ένας εκ των συζύγων επιλέγει, , χωριστή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει νέα προθεσμία γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης εγγάμων, προς διευκόλυνση των φορολογουμένων λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19.

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή , δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή , φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα .Η 31.05.2021 ορίζεται ως οριστική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος, που προκύπτει στην αλλοδαπή και πρόκειται να υποβληθεί εντός του έτους 2021.

Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Η 30.09.2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης, το αργότερο μέχρι την 30α Νοεμβρίου 2021.

Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Μέχρι και την 31.12.2021 παρατείνονται, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία αναστέλλεται η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οριζόμενων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

Απαλλαγή από αλληλέγγυα ευθύνη. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 (τροποποιείται από την καταληκτική ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020) η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων, που έχουν διατελέσει σε επιτελική διοικητική θέση νομικού προσώπου ή νομικών οντοτήτων, αναφορικά με την άρση της ευθύνης και των λοιπών μέτρων σε βάρος τους, λόγω φορολογικών οφειλών.espa