Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Το δοσολόγιο και η έκπτωση 2% για τις δηλώσεις

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η παράταση των δηλώσεων έως 28.08.2020.

Αναλυτικά, η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις, καθώς και η έκπτωση 2% για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου (για φυσικά πρόσωπα), από τις οποίες η 1η και η 2η θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31.08.2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι επόμενων μηνών.

 

Συγκεκριμένα, οι δόσεις φυσικών και νομικών προσώπων:

Δόσεις
Ημερ/νία
Δόσεις
1η Δόση
Ημερ/νία
31η Αυγούστου 2020
Δόσεις
2η Δόση
Ημερ/νία
31η Αυγούστου 2020
Δόσεις
3η Δόση
Ημερ/νία
30η Σεπτεμβρίου 2020
Δόσεις
4η Δόση
Ημερ/νία
30η Οκτωβρίου 2020
Δόσεις
5η Δόση
Ημερ/νία
30η Νοεμβρίου 2020
Δόσεις
6η Δόση
Ημερ/νία
31η Δεκεμβρίου 2020
Δόσεις
7η Δόση
Ημερ/νία
29η Ιανουαρίου 2021
Δόσεις
8η Δόση
Ημερ/νία
26η Φεβρουαρίου 2021

Προσοχή: Μετά την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων ως 1η δόση εμφανίζεται το ποσό της μιας δόσης και όχι των δύο πρώτων δόσεων συνολικά. Θα πρέπει να μπείτε στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, στο δοσολόγιο καταβολής του φόρου, που εμφανίζονται οι 2 δόσεις με ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής έως 31/08/2020.

Για φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία η προθεσμία υποβολής δήλωσης είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2020 και ισχύουν 6 δόσεις με την πρώτη να πληρώνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

 

Έκπτωση 2%

Παράλληλα παρέχεται έκπτωση 2% στο συνολικό ποσό του φόρου, αν καταβληθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται από 20/7/2020 και μετά, εκκαθαρίζονται κατευθείαν με τις 8 δόσεις και το ποσό για την εφάπαξ καταβολή (με την έκπτωση 2%) και θα εμφανίζεται από την επόμενη της υποβολής της δήλωσης στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση («Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης») στο myTAXISnet.

 

Για τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχουν εξοφληθεί, θα εμφανίζεται το σύνολο της οφειλής σε 8 δόσεις καθώς και η έκπτωση 2% στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από 21/07/2020 και μετά. Το ποσό, που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί, αφαιρείται από το σύνολο των δόσεων, με βάση τον αριθμό των δόσεων στις οποίες αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη εφάπαξ πληρωμή, η έκπτωση 2% θα συμψηφιστεί με επόμενη οφειλή.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (από το υπουργείο)

Φορολογούμενος καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος 900 ευρώ.

Δηλαδή, με βάση ό,τι ίσχυε πριν, 3 διμηνιαίες δόσεις των 300 ευρώ.

Έχει ήδη καταβάλει την πρώτη δόση των 300 ευρώ.

Κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων, μπορεί να πληρώσει σε 8 μηνιαίες δόσεις των 112,5 ευρώ.

 

Συνεπώς, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση («Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης»), θα εμφανίζεται:

– ότι οι δύο πρώτες δόσεις των 112,50€ έχουν εξοφληθεί

– για την τρίτη δόση η διαφορά: 3×112,50€ = 337,50€ – 300 = 37,50€ ευρώ.

– από την τέταρτη δόση και μετά, η δόση προς καταβολή 112,50€ κάθε μήνα.

 

Σε περίπτωση που επιθυμεί να πληρώσει εφάπαξ το ποσό, για να επωφεληθεί της έκπτωσης 2%, τότε ισχύουν τα εξής:

900 – 2%=882 ευρώ

 

Από τα 882 ευρώ αφαιρούνται τα 300€, που έχει ήδη καταβάλει και πληρώνει εμπρόθεσμα τη διαφορά των 582 ευρώ.

Για τις περιπτώσεις που φορολογούμενος έχει ήδη πληρώσει εφάπαξ, η έκπτωση 2% θα συμψηφιστεί με επόμενη οφειλή του.espa