Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ενημέρωση στοιχείων Μητρώου από τους εγγεγραμμένους μέσω του myOAEDlive

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία τροποποιείται και πλέον δίνεται η δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας «myOAEDIive.gov.gr» για διόρθωση, ενημέρωση ή αλλαγή στοιχείων στο Μητρώο Εγγεγραμμένων και επίσης η δυνατότητα για πληροφόρηση αναζήτησης θέσεων εργασίας ή εργαζομένων μέσω του Δικτύου EURES.

Για την ενημέρωση του Μητρώου Εγγεγραμμένων, δίνονται οι ακόλουθες επιλογές:

– Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας/κατοικίας (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ο.κ.)

– Αλλαγή Α.Δ.Τ. ή Άδειας Παραμονής ή Δελτίου Διεθνούς και Επικουρικής Προστασίας κ.ο.κ.

– Διόρθωση λαθών που έγιναν κατά την εγγραφή.

– Αλλαγή εθνικότητας κατόπιν κτήσης ελληνικής υπηκοότητας/ιθαγένειας.

– Εγγραφή στο ειδικό μητρώο ΕΚΟ και αντίστροφα επιστροφή στο μητρώο αν λήξει η πιστοποίηση ΚΕΠΑ.

– Ενημέρωση στοιχείων μητρώου εγγεγραμμένων ΕΚΟ.

Tags: