Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ερωτήσεις και απαντήσεις για θέματα μισθοδοσίας επιχειρήσεων

 

Ακολουθεί ένας οδηγός του Γραφείου Καράμπελα αποκλειστικά για τους πελάτες του με τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στα θέματα μισθοδοσίας των επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.


Θέλω να κάνω πρόσληψη, τι χρειάζεται;

– Ζητάμε πάντα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου εργαζομένου (δεν παραλείπουμε ποτέ την ακριβή διεύθυνση διαμονής του).

– Ζητάμε και εκτύπωση των ενσήμων του από τον efka.gr.

– Ολοκληρώνουμε την πρόσληψη πάντα πριν την έναρξη της εργασίας και το αργότερο αυθημερόν. Δεν αφήνουμε κανέναν να εργαστεί πριν την ολοκλήρωση της πρόσληψης.

– Σε περίπτωση πρόσληψης εργαζομένου με μερική απασχόληση, υποχρεωτική υπογραφή της συμβάσης και ανάρτηση στο Εργάνη.

– Όλες οι συμβάσεις θα πρέπει να αναφέρουν και τον χρόνο διαλείμματος από 15 μέχρι 30 λεπτά.

Για την αλλαγή ωραρίου

– Γνωστοποιούμε την αλλαγή ωραρίου, πριν αυτή γίνει και το αργότερο αυθημερόν.

– Αν η αλλαγή είναι μόνιμη, υπογράφουμε νέα σύμβαση με το νέο ωράριο.


Για την υπερωρία

– Γνωστοποιούμε την υπερωρία , πριν αυτή γίνει και το αργότερο αυθημερόν (οι επιπλέον ώρες αμείβονται με προσαύξηση 40% επί του νόμιμου ημερομίσθιου).


Πως εξοφλούμε τη μισθοδοσία κάθε μήνα;

Μόνο μέσω τραπέζης με κατάθεση σε λογαριασμούς που ο κάθε εργαζόμενος μας έχει κοινοποιήσει και είναι δικαιούχος(και την αποζημίωση απόλυσης όταν προκύπτει καταθέτουμε μέσω τραπέζης)

– Καθυστέρηση πληρωμής μισθοδοσίας πέραν των 2 μηνών επιφέρει σοβαρότατες συνέπειες για τον εργοδότη, χωρίς να εξετάζεται ο λόγος αυτής της καθυστέρησης (άρθρο 58 ν. 4635/2019)


Για την αποχώρηση / απόλυση

Προθεσμία για υποβολή αποχώρησης ή απόλυσης : 4 εργάσιμες ημέρες (π.χ. μια αποχώρηση/απόλυση που λαμβάνει χώρα Πέμπτη, μπορεί να κοινοποιηθεί στο Εργάνη μέχρι και την Τετάρτη).

Αποζημίωση απόλυσης οφείλεται μετά το πέρας των 12 μηνών στην επιχείρηση.

– Οφείλεται πάντα αναλογία δώρου (Πάσχα αν εργάστηκε 1/1-30/4 ή δώρου Χριστουγέννων αν εργάστηκε 1/5-31/12).

– Σε περίπτωση συνταξιοδότησης θα πρέπει να εξετάζεται αν ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος μειωμένης ή πλήρους σύνταξης, γιατί σε αυτή την περίπτωση διεκδικεί αποζημίωση.


Για τις άδειες

– Κάθε μήνα για την έκδοση της μισθοδοσίας, ενημερώνουμε για τις άδειες που έχει πάρει το προσωπικό. Όλοι δικαιούνται περίπου 2 ημέρες αδείας το μήνα από την 1η ημέρα εργασίας.

– Τηρούμε το βιβλίο αδειών στο χώρο εργασίας και το επιδεικνύουμε ανά πάσα στιγμή στους επιθεωρητές εργασίας (παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.3996/2011).

– Τηρούμε στο χώρο εργασίας και να φυλάσσουμε επί πέντε έτη τις αιτήσεις των εργαζομένων καθώς και τις αποφάσεις του για κατάτμηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων (υποπαρ. ια.14 του ν.4093/2012).

– Γνωστοποιούμε στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο αδειών (έντυπο ε11).


Γνωστοποίηση στοιχείων τεχνικού ασφάλειας

– Ο εργοδότης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (τ.α.) ανεξαρτήτως του αριθμού εργαζομένων που απασχολεί στην επιχείρηση του, στο πλαίσιο της επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Ο εργοδότης μπορεί να αναλάβει ο ίδιος τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση του όταν αυτή ανήκει στη β΄και γ΄κατηγορία επικινδυνότητας, αναλόγως του αριθμού εργαζομένων που απασχολεί και υπό την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης.(άρθρα 8 – 15 ν. 3850/2010 και άρθρο 125 του ν.4052/2012).


Ψηφιακή κάρτα εργασίας  
(αναμένουμε  επιπλέον διευκρινήσεις)

– Βάσει των μέχρι τώρα ανακοινώσεων θα έχει εφαρμογή από 1/12/2022, αν δεν δοθεί παράταση.

– Κατά την προσέλευση / αποχώρηση στην εργασία ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα δηλώνοντας την έναρξη / λήξη του ωραρίου. Ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά πλέον στο σύστημα Εργάνη ΙΙ και θα είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής myergani mobile app, καθώς και μέσα από το myergani web portal (https://myergani.gov.gr).

– Η κάρτα μπορεί να είναι είτε σε φυσική μορφή, όπως οι κάρτες που χρησιμοποιούν σήμερα πολλές επιχειρήσεις για την καταγραφή των ωρών εργασίας ή ψηφιακή εφαρμογή (application) στο κινητό τηλέφωνο του εργαζόμενου που θα παράγει έναν κωδικό QR code τον οποίο θα «σκανάρει» η αντίστοιχη ψηφιακή εφαρμογή της επιχείρησης. Πρόκειται ακριβώς για την διαδικασία που εφαρμόστηκε για το «σκανάρισμα» των πιστοποιητικών νόσησης, εμβολιασμού κλπ. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν συστήματα ωρομέτρησης θα διαβιβάζουν μαζικά στο Εργάνη ΙΙ τις πληροφορίες έναρξης – λήξης για κάθε εργαζόμενο. Για τις υπόλοιπες η πληροφορία θα διαβιβάζεται αυτόματα μέσω του application.

Ήρθε έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας. Τι πρέπει να κάνω;

Συνεργαζόμαστε πάντα με τις ελεγκτικές αρχές και δεν δυσχεραίνουμε τον έλεγχο τους.

– Έχουμε πάντα αναρτημένους σε εμφανές σημείο τους εξής πίνακες προσωπικού:

α. τον ετήσιο πίνακα προσωπικού

β. τους συμπληρωματικούς πίνακες ωραρίου με τυχόν αλλαγές που έχουμε κάνει

γ. το βιβλίο υπερωριών για τυχόν υπερωρίες που γνωστοποιήσαμε (έντυπο ε8)

– Έχουμε σε κλασέρ τις συμβάσεις όλου του προσωπικού με υπογραφές.

– Έχουμε σε κλασέρ τις αιτήσεις άδειας με υπογραφές, το βιβλίο αδειών και την ετήσια γνωστοποίηση των αδειών προηγουμένου έτους (έντυπο ε11).

– Έχουμε το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας συμπληρωμένο και με υπογραφές.

– Έχουμε σε κλασέρ επιπλέον έντυπα που ενδεχομένως χρειάζονται όπως βιβλιάριο ανήλικου αν απασχολούμε ανήλικο, άδειες εργασίας για αλλοδαπούς, βιβλίο δρομολογίων για οδηγούς κλπ.

– Τηρούμε τα βασικά μέτρα ασφαλείας και υγιεινής (έξοδος κίνδυνου, πυροσβεστήρες, επαρκής φωτισμός και αερισμός, καθαριότητα και ευταξία του χώρου εργασίας, φόρμα, υποδήματα & κράνος σε εργασίες όπου χρειάζεται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός κλπ.).

 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο απαιτούμενος χρόνος ενημέρωσης μας ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη πραγματοποίηση των εργασιών:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πρόσληψη 2 εργάσιμες ημέρες
Αποχώρηση 1 εργάσιμη ημέρα
Απόλυση 2 εργάσιμες ημέρες
Πίνακες τροποποίησης ωραρίου(εβδομαδιαίοι) Την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας
Έκτακτες αλλαγές ωραρίου 2 ώρες πριν την έναρξη ωραρίου
Τροποποίηση συμβάσεων 3 εργάσιμες ημέρες
Υπερεργασίες Την ίδια ημέρα
Υπερωρίες 2 ώρες πριν την έναρξη
Ασθένεια Μέσα στον μήνα
Άδειες Λίστα αδειών μέχρι 27 του μήνα
Άλλες άδειες που προβλέπονται Μόλις λάβει γνώση ο εργοδότης
Ατύχημα Άμεσα
Εγκυμοσύνη Μόλις λάβει γνώση ο εργοδότης
Ημερομηνία λήξης ορισμένου χρόνου 3 εργάσιμες ημέρες
Επιπλεόν έκτακτες &οικειοθελείς αποδοχές-μπονους Μέχρι την 27η ημέρα του μήνα
Μεταφορά προσωπικού σε διαφορετικό κατάστημα 3 εργάσιμες ημέρες


espa