Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Αντίγραφο ποινικού μητρώου-Αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων-Πιστοποιητικά δημοτολογίου

 

Νέες υπηρεσίες προστέθηκαν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Πλέον οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου, αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου.

 1. Συγκεκριμένα, τα παρακάτω αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

  2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.

  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

  4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

  5. Πιστοποιητικό γέννησης.

  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  7. Πιστοποιητικό ιθαγένειας.

  8. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

 

 1. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και περιεχόμενο αυτής

  Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αιτείται την χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης υποβάλλοντας αίτηση στην πλατφόρμα.– Για την υποβολή της αίτησης το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία, με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

  Τα αναγκαία για την πληρότητα της αίτησης στοιχεία αντλούνται αυτόματα από επιμέρους μητρώα των φορέων του δημοσίου τομέα .

  -Ο χρήστης καταχωρεί υποχρεωτικά στην αίτηση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του και, προαιρετικά, το e-mail.

  Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που αντλούνται αυτόματα, πριν προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων, ακυρώνει την αίτηση και απευθύνεται στο κατά περίπτωση σχετικό Μητρώο για την διόρθωση ή επικαιροποίησή τους.espa