Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» είναι μία επιδότηση σε μορφή vouchers των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα οποία θα μπορούν να αποκτήσουν, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέα ψηφιακά εργαλεία. Οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και πληρούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Έχουν την έδρα τους ή το υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν ελληνικό ΑΦΜ.

– Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους για το πρόγραμμα είναι ενεργές.

– Έχουν ιδρυθεί ή συσταθεί πριν την 1 Ιανουαρίου 2022.

– Συνιστούν νομική οντότητα ή ατομική επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι αναλογικό με το μέγεθος της επιχείρησης, σε όρους απασχόλησης, και ανά κατηγορία επιχειρήσεων. Επίσης, θα πρέπει να πληρώνουν το 10% του ποσού της αγοράς, για παράδειγμα εάν κάνουν μία αγορά ψηφιακής υπηρεσίας ή προϊόντος των 1000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν τα 100 ευρώ. Οι αγορές θα πρέπει να γίνουν από συγκεκριμένα πιστοποιημένα καταστήματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Για την Κατηγορία 1:

– Εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ, τότε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει είναι 900€ και η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να κάνει είναι 1.000€.

– Εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ, τότε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει είναι 1.800€ και η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να κάνει είναι 2.000€.

Για την Κατηγορία 2:

– Εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ, τότε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει είναι 3.600€ και η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να κάνει είναι 4.000€.

– Εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ, τότε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει είναι 5.400€, και η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να κάνει είναι 6.000€.

Για την Κατηγορία 3:

– Εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ, τότε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει είναι 9.000€ και η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να κάνει είναι 10.000€.

– Εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ, τότε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει είναι 10.800€ και η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να κάνει είναι 12.000€.

Για την Κατηγορία 4:

– Εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ, τότε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει είναι 13.500€ και η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να κάνει είναι 15.000€.

– Εάν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ, τότε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει είναι 18.000€ και η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να κάνει είναι 20.000€.

Παράλληλα, με το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» οι δαπάνες δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή.

Για τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

 espa