Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Βεβαιώσεις μετακίνησης για τον μήνα Μάρτιο-τι ισχύει

 

Από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους εργαζόμενούς τους με νέες βεβαιώσεις κίνησης , οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.
Από την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

Μετακινήσεις εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Η βεβαίωση μετακίνησης για τους υπάλληλους του ιδιωτικού τομέα που απαιτείται να κινηθούν από και προς την εργασία τους κατά τις ώρες της απαγόρευσης  δίνεται από τους εργοδότες έπειτα από αίτηση που έχει γίνει στην πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ.

Για τους εργαζόμενους που τηλεργάζονται εκ περιτροπής ο εργοδότης τους παρέχει το απόσπασμα εντύπου Ε4.1. ειδικού σκοπού.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει κυλιόμενο ωράριο ο εργοδότης παρέχει στον εργαζόμενο το πρόγραμμα εργασίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Διαφορετικά η μετακίνηση των εργαζομένων γίνεται με την νέα βεβαίωση τύπου Α από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr ή   μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Μετακινήσεις αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών

Οι αυτοαπασχολούμενοι εκτός από ένα εκ των ανωτέρω εγγράφων θα πρέπει να έχουν επιπλέον μαζί τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσα από το Taxis.

Τονίζεται επίσης πως βεβαίωση κίνησης  δεν χορηγείται σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως εάν τηλεργάζεται  ή βρίσκεται σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

Μετακινήσεις εργαζομένων που αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο

Εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, μπορούν να εκτυπώσουν το νέο έντυπο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ»,  το οποίο εκδίδεται μέσω του forma.gov.gr/.

Μετακινήσεις μελών οργάνου διοίκησης

Με νέο έντυπο μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα μπορούν να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.