Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Οδηγίες πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπέζης

 

Για να πληρώσετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές θα πρέπει αρχικά να έχετε το ειδοποιητήριο για την πληρωμή. Πιο κάτω, δίνονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, καθώς και κάποιες εικόνες από μια τυχαία τράπεζα που δείχνουν ακριβώς τα στάδια πληρωμής που ακολουθούνται. Η πληρωμή των εισφορών μέσω e–banking, γίνεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που περιγράφονται σε κάθε περίπτωση, και η πληρωμή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω οποιασδήποτε τράπεζας, επιλέγοντας την ειδική κατηγορία πληρωμών «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ/ΙΝSURANCE FUNDS».

Για την πληρωμή:
1.ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Στην Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών βρίσκεται ο 25ψήφιος κωδικός RF, ο οποίος είναι ίδιος κάθε φορά από το 2020 και έπειτα, το ποσό πληρωμής και ημερομηνία εκπρόθεσμης καταβολής.

Συνδεόμαστε στην προσωπική μας τράπεζα (οποιαδήποτε), επιλέγουμε  ΠΛΗΡΩΜΕΣ → «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ/ΙΝSURANCE FUNDS» και στην αναζήτηση γράφουμε «ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,ΕΤΑΑ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)» ή το επιλέγουμε από το μενού.

Έπειτα, επιλέγουμε τον λογαριασμό από όπου επιθυμούμε να πληρώσουμε και συμπληρώνουμε τον “Κωδικό Πληρωμής” (RF) που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο, το ποσό πληρωμής και αν θέλουμε προαιρετικά γράφουμε κάποιο σχόλιο. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την καταχώρηση, επιλέγουμε “Συνέχεια”.  Στο πεδίο i-code πληκτρολογούμε τον μοναδικό κωδικό (OTP) που λάβαμε μέσω SMS στο κινητό μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εφόσον είμαστε σίγουροι ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγουμε “Επιβεβαίωση”.

Στο τελευταίο βήμα της “Ολοκλήρωσης”, βλέπουμε στην οθόνη μας τον αριθμό συναλλαγής, την ημερομηνία εκτέλεσης και τον αριθμό επιβεβαίωσης i-code. Έχουμε την δυνατότητα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή, κάνοντας κλικ στο κουμπί “Ακύρωση Πληρωμής”, αλλά και να “κατεβάσουμε” το αποδεικτικό της μεταφοράς σε εκτυπώσιμη μορφή επιλέγοντας την “Προβολή PDF ”.

2. ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ

Στην Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών ΤΕΚΑ βρίσκεται ο 25ψήφιος κωδικός RF, ο οποίος είναι ίδιος κάθε φορά και το ποσό πληρωμής.

Συνδεόμαστε στην προσωπική μας τράπεζα (οποιαδήποτε), επιλέγουμε ΠΛΗΡΩΜΕΣ → «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ/ΙΝSURANCE FUNDS» → E-EFKA/ΕΙΣΦ. ΜΗ ΜΙΣΘ. ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ, τον λογαριασμό από όπου επιθυμούμε να πληρώσουμε και συμπληρώνουμε τον “Κωδικό Πληρωμής” (RF) που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο, το ποσό και αν θέλoυμε προαιρετικά γράφουμε κάποιο σχόλιο. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την καταχώρηση, επιλέγουμε “Συνέχεια”. Στο πεδίο i-code πληκτρολογούμε τον μοναδικό κωδικό (OTP) που λάβαμε μέσω SMS στο κινητό μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εφόσον είμαστε σίγουροι ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγουμε “Επιβεβαίωση”. Στο τελευταίο βήμα της “Ολοκλήρωσης”, βλέπουμε στην οθόνη μας τον αριθμό συναλλαγής, την ημερομηνία εκτέλεσης και τον αριθμό επιβεβαίωσης i-code. Έχουμε την δυνατότητα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή, κάνοντας κλικ στην “Ακύρωση Πληρωμής”, αλλά και να “κατεβάσουμε” το αποδεικτικό της μεταφοράς σε εκτυπώσιμη μορφή επιλέγοντας την “Προβολή PDF ”.

 

3. ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στο Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής ΑΠΔ βρίσκεται η ταυτότητα πληρωμής τρεχουσών εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), η οποία αποτελείται από 30 ψηφία.

Συνδεόμαστε στην προσωπική μας τράπεζα (οποιαδήποτε), επιλέγουμε  ΠΛΗΡΩΜΕΣ-«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ/ΙΝSURANCE FUNDS» και στην αναζήτηση γράφουμε ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ή το επιλέγουμε από το μενού. Έπειτα, επιλέγουμε τον λογαριασμό από όπου επιθυμούμε να πληρώσουμε και συμπληρώνουμε τον “Κωδικό Πληρωμής” (Τ.Π.Τ.Ε.) που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο, το ποσό και αν θέλουμε προαιρετικά γράφουμε κάποιο σχόλιο.

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την καταχώρηση του λογαριασμού, του κωδικού πληρωμής και του ποσού, επιλέγουμε “Συνέχεια”. Στο πεδίο i-code πληκτρολογούμε τον μοναδικό κωδικό που λάβαμε μέσω SMS (OTP) στο κινητό μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εφόσον είμαστε σίγουροι ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγουμε “Επιβεβαίωση”. Στο τελευταίο βήμα της “Ολοκλήρωσης”, βλέπουμε στην οθόνη μας τον Αριθμό συναλλαγής, την Ημερομηνία Εκτέλεσης και τον Αριθμό επιβεβαίωσης i-code. Έχουμε την δυνατότητα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή, κάνοντας κλικ στην “Ακύρωση Πληρωμής”, αλλά και να “κατεβάσουμε” το αποδεικτικό της μεταφοράς σε εκτυπώσιμη μορφή  επιλέγοντας την “Προβολή PDF ”.

4. ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ

Στο Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ βρίσκεται ο 25ψήφιος κωδικός RF, ο οποίος είναι ίδιος κάθε φορά.

Συνδεόμαστε στην προσωπική μας τράπεζα (οποιαδήποτε), επιλέγουμε ΠΛΗΡΩΜΕΣ-«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ/ΙΝSURANCE FUNDS→ E-ΕΦΚΑ ΕΙΣΦ. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ, τον λογαριασμό από όπου επιθυμούμε να πληρώσουμε και συμπληρώνουμε τον “Κωδικό Πληρωμής” (RF) που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο, το ποσό και αν θέλoυμε προαιρετικά γράφουμε κάποιο σχόλιο.  Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την καταχώρηση του λογαριασμού, του κωδικού πληρωμής και του ποσού, επιλέγουμε “Συνέχεια”. Στο πεδίο i-code πληκτρολογούμε τον μοναδικό κωδικό που λάβαμε μέσω SMS στο κινητό μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εφόσον είμαστε σίγουροι ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγουμε “Επιβεβαίωση”. Στο τελευταίο βήμα της “Ολοκλήρωσης”, βλέπουμε στην οθόνη μας τον αριθμό συναλλαγής, την ημερομηνία εκτέλεσης και τον αριθμό επιβεβαίωσης i-code. Έχουμε την δυνατότητα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή, κάνοντας κλικ στην “Ακύρωση Πληρωμής”, αλλά και να “κατεβάσουμε” το αποδεικτικό της μεταφοράς σε εκτυπώσιμη μορφή  επιλέγοντας την “Προβολή PDF ”.

 

5. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΚΕΑΟ)

Η ταυτότητα οφειλέτη αποτελείται από 20 ψηφία και παραμένει πάντα ίδια για το κάθε ασφαλιστικό φορέα π.χ. ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ κλπ.

Συνδεόμαστε στην προσωπική μας τράπεζα (οποιαδήποτε), επιλέγουμε  ΠΛΗΡΩΜΕΣ-«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ/ΙΝSURANCE FUNDS» και στην αναζήτηση γράφουμε ΚΕΑΟ ή το επιλέγουμε από το μενού. Έπειτα, επιλέγουμε τον λογαριασμό από όπου επιθυμούμε να πληρώσουμε και συμπληρώνουμε τον “Κωδικό Πληρωμής” που βρίσκεται στο ειδοποιητήριο, το ποσό και αν θέλουμε προαιρετικά γράφουμε κάποιο σχόλιο. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την καταχώρηση του λογαριασμού, του κωδικού πληρωμής και του ποσού, επιλέγουμε “Συνέχεια”.

Στο πεδίο i-code πληκτρολογούμε τον μοναδικό κωδικό που λάβαμε μέσω SMS (OTP) στο κινητό μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εφόσον είμαστε σίγουροι ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγουμε “Επιβεβαίωση”. Στο τελευταίο βήμα της “Ολοκλήρωσης”, βλέπουμε στην οθόνη μας τον αριθμό συναλλαγής, την ημερομηνία εκτέλεσης και τον αριθμό επιβεβαίωσης i-code. Έχουμε την δυνατότητα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή, κάνοντας κλικ στην “Ακύρωση Πληρωμής”, αλλά και να “κατεβάσουμε” το αποδεικτικό της μεταφοράς σε εκτυπώσιμη μορφή  επιλέγοντας την “Προβολή PDF ”.

 

 

 

 espa