Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πώς να βγάλετε Apostille ηλεκτρονικά για συγκεκριμένα έγγραφα

 

H δυνατότητα ηλεκτρονικής επισημείωσης με Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) για ελληνικά έγγραφα μέσω του gov.gr, στα έγγραφα που πρόκειται να αποσταλθούν στο εξωτερικό, δίνεται με απόφαση του υπουργείου που ισχύει από 17 Ιουλίου.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή e-banking και να έχουν τον μοναδικό κωδικό του εγγράφου που επιθυμούν να επισημειώσουν ηλεκτρονικά. Έτσι, μπορούν να εκδώσουν, να το επισημειώσουν και να το αποστείλουν στον αποδέκτη που επιθυμούν.

Η σφραγίδα της Χάγης προστίθεται στο έγγραφο και διατίθεται σε 3 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το έγγραφο με την ηλεκτρονική επισημείωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η ηλεκτρονική επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης προς το παρών είναι διαθέσιμη για τις ληξιαρχικές πράξεις και τα δημοτολογικά πιστοποιητικά. Έως το τέλος του έτους, θα είναι διαθέσιμη για μεγαλύτερο σύνολο εγγράφων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, καθώς και για έγγραφα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, όπως π.χ. η βεβαίωση έναρξης ατομικής επιχείρησης.