Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Συχνά λάθη που οδηγούν τους φορολογούμενους σε μεγαλύτερο φόρο

 

Η σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων τείνει να γίνεται ευκολότερη κάθε χρόνο καθώς όλο και περισσότεροι κωδικοί εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι ή με ηλεκτρονική ενημέρωση. Αν και φαινομενικά η συμπλήρωση είναι ταχύτερη, η «απλότητα» κρύβει παγίδες για τους πολίτες που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μεγαλύτερους φόρους.

Τα γνωστά μας, άκρως προβληματικά τεκμήρια οφείλονται στις περισσότερες των περιπτώσεων για τα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά. Αυτό συμβαίνει διότι όταν οι τεκμαρτές δαπάνες των φορολογούμενων, όπως η συντήρηση της κύριας κατοικίας τους ή και η αγορά ενός αυτοκινήτου υπερβαίνουν τα ετήσια εισοδήματα του, θα πρέπει να δικαιολογήσουν τη διαφορά μεταξύ τεκμήριων και εισοδημάτων, ειδάλλως σε άλλη περίπτωση θα φορολογηθούν για αυτή σαν να πρόκειται για εισόδημα! Σε περιπτώσεις σαν την παραπάνω θα πρέπει χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 787-788 να επικαλεστούν εισοδήματα παλαιότερων ετών τα οποία και χρησιμοποιούν στο εξεταζόμενο έτος. Ένας άλλος λόγος που οι πολίτες φορολογούνται σε τεκμαρτά εισοδήματα είναι διότι θεωρούν πως δεν χρειάζεται να καταγράφουν στην δήλωση τους ποσά που είτε δεν φορολογούνται, είτε δεν αποτελούν εισόδημα, όπως για παράδειγμα κεφάλαια δανείων που έλαβαν , διατροφή που δίνεται σε σύζυγο και τέκνα . Τα ποσά αυτά αν και δεν φορολογούνται, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τεκμαρτών δαπανών και ουσιαστικά εξηγούν την πηγή των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για αγορές. Παρόμοιες περιπτώσεις μπορούν να είναι οι κληρονομιές, τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ακόμα και η εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής.

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε το λάθος που κάνουν αρκετοί κάτοικοι εξωτερικού που προβαίνουν σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα καταβάλλοντας το τίμημα για την αγορά ακινήτου απευθείας από αλλοδαπό τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. Ενώ καταχωρούν το τίμημα για την αγορά, αμελούν να εισάγουν το ίδιο ποσό και στο πεδίο για την εισαγωγή χρημάτων από την αλλοδαπή.