Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την φορολογική, λογιστική και σε επίπεδο μισθοδοσίας υποστήριξη της επιχείρησης σας. Είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμη ή ετερρόρυθμη εταιρεία, ΕΠΕ- ΙΚΕ ή Ανώνυμη Εταιρεία, και ανεξαρτήτως αν χρειάζεστε λογιστή για όλο το φάσμα των εργασιών ή ακόμα κάποιον εξωτερικό συνεργάτη να επιβλέπει το εσωτερικό σας λογιστήριο, είμαστε εδώ να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υποστήριξη σε ανταγωνιστικές τιμές.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε πλήρης φορολογική υποστήριξη σε κάθε είδους επιχείρηση είτε πρόκειται για απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία. Στόχος μας να είστε έγκαιρα και υπεύθυνα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις σας χωρίς να πρέπει να έχετε το άγχος εσείς για αυτό.

 

Τήρηση βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων Β και Γ κατηγορίας

Καταχωρήσεις των παραστατικών σε πρόγραμμα λογιστικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και παραγωγή των απαραίτητων βιβλίων

Παρακολούθηση υποχρεώσεων ΦΠΑ, Ιntrastat, ΦΜΥ, ΚΕΠΥΟ, ΦΕΕ

Ετοιμασία και υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων στις σχετικές πλατφόρμες σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και ενημέρωση σας μέσω email.

Κατάρτιση και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Ετοιμάζουμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αναλόγως τον τύπο της επιχείρησης σας και φροντίζουμε για τη δημοσίευση τους

Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Παρέχουμε μηνιαία ενημέρωση για κάθε αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να γνωρίζετε τις επιπτώσεις συγκεκριμένα στην επιχείρηση σας και καθοδήγηση για τις όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν.

Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους.

Πλήρης υποστήριξη με την παροχή συμβουλών, την σύνταξη και κατάθεση διευκρινιστικών επιστολών και την παρουσία μας στην υπηρεσία φορολογικού ελέγχου.

Παρακολούθηση λογιστηρίου και μηνιαίο έλεγχο βιβλίων και στοιχείων

Παρακολούθηση λογιστηρίου στην έδρα του πελάτη σε περίπτωση εσωτερικού λογιστηρίου ή στην έδρα μας μέσω προγραμμάτων λογιστικής διαχείρισης. Έλεγχος μηχανογραφημένων βιβλίων σε μηνιαία βάση και εκτύπωση ημερολογίων, ισοζυγίων κ.α.

Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

Η τήρηση μισθοδοσίας από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι ένας τομέας με πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Οι υποχρεώσεις «on line» καταχώρισης των αλλαγών ημερησίως και η ενημέρωση του «Εργάνη» αποτελεί από μόνο του ένα δύσκολο έργο. Αναλαμβάνουμε την έκδοση της μισθοδοσίας αναλόγως τις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις σας καθώς και την υποβολή όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εντύπων.

 

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Εργατικών

 

Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Υπολογισμός μισθοδοσίας με τη βοήθεια κατάλληλων προγραμμάτων πάντα ενημερωμένα με τις τελευταίες αλλαγές σε εργατικά ζητήματα.

Διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία.

Υποβολή ΑΠΔ σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και ενημέρωση οικονομικών υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύνταξη και υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού.

Σύνταξη του ετήσιου πίνακα προσωπικού καταγράφοντας το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τα στοιχεία όλων των εργαζομένων και ηλεκτρονική υποβολή του στο ΣΕΠΕ.

Υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ.

Συμπλήρωση και κατάθεση εντύπων πρόσληψης, οικειοθελούς αποχώρησης και απόλυσης εργαζομένων στην πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ.

Εκπροσώπηση σε εργατικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες (εγγραφές εταιρείας και προσωπικού, κατάθεση εγγράφων)

Ένταξη σε Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΟΑΕΔ

Έλεγχος ένταξης στα κατάλληλα προγράμματα του ΟΑΕΔ και υποστήριξη στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Υπολογισμός μισθοδοσίας εξειδικευμένων περιπτώσεων (εργάτες, υπερωρίες, Κυριακές)

espa